Skip to content

Så förhåller vi oss till Coronaviruset

Alla med förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läs mer om hur vi jobbar med att förebygga att smittan sprider sig och hur du som kund bör tänka och agera.

Vi behöver alla hjälpas åt att försvåra för coronaviruset att sprida sig. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi jobbar med att förebygga att inte smittan sprider sig och hur du som kund ska tänka och agera.

Vi bryr oss om dig, din familj och våra medarbetare och ber dig därför att tänka på några olika saker:

  • Besök oss inte om du har några sjukdomssymtom. Det gäller såväl våra kunder som våra leverantörer. Vi uppmanar dig istället att ringa eller mejla.
  • Om du eller någon i din familj är sjuk – boka då av i tid. Vi vill inte riskera att våra medarbetare utsätts för smittan eller riskerar att föra den vidare till andra kunder.
  •  Våra medarbetare har fått förhållningsregler, Vi använder skyddshandskar samt med extra god handhygien .
Vi tar vårt samhällsansvar

För att minska en eventuell spridning till riskgrupper och för att minska risken för högt tryck på sjukvården kommer vi bland annat att

  • inte hälsa genom att ta i hand
  • tänka extra mycket på god handhygien (tvätta händer och använda handsprit) – gör gärna det du också
  • uppmana all personal som har förkylningssymtom att stanna hemma för att minska risken för att smitta.

Detta görs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för coronaviruset covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk

Du som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksam på något av symptomen som hosta, andningssvårigheter eller feber. Har du sådana symptom ska du inte bege dig till en vårdinrättning. Istället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.